“​Kinderen die extra vaardigheden willen leren om positief, veerkrachtig en weerbaar inhet leven willen staan kunnen deelnemen aan de wekelijkse sensi-yogalessen, leerrijke vormingen rond een specifiek thema en rustige sensi-yoga kampen tijdens vakanties. (verwijzen naar HSP kinderen)

Ook kan het zijn dat je zelf niet goed in je vel zit of de problemen van je kind herkent in jezelf. Op dat moment kan het zijn dat een deel van de problemen van je kind een weerspiegeling zijn van je onbewuste eigen stukken. Mag ik ook voorzichtig aangeven dat jij, als ouder, hier midden in kan staan. Er wordt veel van volwassenen in onze maatschappij verwacht. Deze geladenheid pikken kinderen al dan niet bewust op waardoor zij emoties en spanningen van ouders weerspiegelen. Zij nemen gedrag of emotie over en gaan dit uiten terwijl dit niet van hun is. Zelf een behandeling ontvangen kan dan ook een meerwaarde betekenen. Hierin bestaat immers het voordeel dat er een harmonieus gezin ontpopt. Een gezin waarin kinderen en ouders terug, elk op hun eigen levensritme, kunnen leven”