“Tijdens de lichaamstherapie word je meegevoerd doorheen diepere lagen van je bestaan, gebieden waar het verstand niet bij kan. Deze vorm van Therapeutische Shiatsu raakt dan ook de essentie van jouw leven aan met al jouw ontgoochelingen, verwachtingen, behoeften en wensen. Je ervaart een intense opluchting met een verzachtend effect zodat je terug lichter door het leven kan gaan.

Kwetsbare situaties zoals langdurige stress en ziekte, verlies van werk of van liefdevolle personen maken ieder van ons gevoeliger en prikkelbaar waardoor we geen helder contact meer kunnen maken met ons lichaam en gevoelswereld. Persoonlijke behoeften en wensen zijn bedekt met een sluier waardoor het leven minder intens beleefd wordt en mensen zich minder goed in zijn vel voelt.

Dit geeft spanning waardoor de stresshormonen toenemen in het lichaam en er op lange termijn fysieke, emotionele en mentale klachten kunnen optreden. Een Therapeutische Shiatsu kan deze stresshormonen en bijhorende klachten doen afnemen of verdwijnen.

De Therapeutische Shiatsu vertrekt vanuit de gedachte dat elke onderdrukte gedachte, emotie en pijn een energetische lading heeft die zich vastzet in het lichaam, in onze spieren en organen. Zo ontstaan er allerlei klachten op fysiek, emotioneel en mentaal vlak. Op die wijze kunnen de, ook tot nu toe onbekende, oorzaken van lichamelijke symptomen onderzocht en behandeld worden. De energetische lading vinden we tevens terug in ons taalgebruik, vb. “Wat ligt er op je lever?” De lever en de galblaas resoneren met de emotie boosheid.

Symptomen die hierbij horen zijn bijvoorbeeld moeilijk uit bed geraken, ongeduld, prikkelbaarheid, besluiteloosheid, pijnlijke dijen. Immers, elke cel heeft een geheugen dat via hormonen reageert op elke gedachte die je denkt en elk woord dat je zegt en iedere aanraking die je voelt. Zo is lichaam, geest en emotie met elkaar verweven en is er voortdurend een wederzijdse beïnvloeding.

Emoties resoneren zo elk met een specifiek orgaan dat op zijn beurt hormonen produceert. Zo komt er bij boosheid adrenaline vrij dat via het zenuwstelsel doorheen heel jouw lichaam stroomt tot in de cellen. Dit stresshormoon bouwt spanningen op in de spieren. Het wil je alert houden wat dan weer vermoeidheid opwekt en mentale onrust waardoor je moeilijk slaap kan vatten.

Door te werken op specifieke meridianen, die in wisselwerking staan met ons zenuwstelsel en bijhorende organen die op hun beurt hormonen produceren, worden andere hormonen aangesproken zoals endorfine. Endorfine werkt in op de gemoedstoestand en wordt ook wel feel-good hormoon genoemd.

Door het stimuleren van meridianen ontstaat er een reactie van het zenuwstelsel. Deze scheikundige verandering van het lichaam wordt ook homeostase genoemd. Homeostase is het herstel van het natuurlijk evenwicht in het lichaam. Zo worden op natuurlijke wijze volgende aanpassingen doorgevoerd: de werking van organen, systemen op niveau van celactiviteit, scheikunde van het bloed, andere lichaamsvloeistoffen, hormonen, alsook de beenderstructuur.

Deze puur fysiologische uitwerking is verbonden met de universele levenskracht ‘Qi’. Qi beïnvloedt het zelfherstellend vermogen van ons lichaam, brein en geest. De Qi kan ik het best omschrijven als een universele energie die leven wekt en in stand houdt bij planten, insecten dieren en mensen. Het maakt onder andere dat ons hart blijft kloppen, lichaamscellen zich constant blijven vernieuwen en chemische reacties kunnen plaatsvinden.

Op deze wijze worden persoonlijke behoeften en wensen weer helder en kunnen deze terug geïntegreerd worden in jouw persoonlijkheid. Jij maakt hierbij een afstemming op een aangenaam levensritme op maat van jouw bestaan. Je bevindt je dan in een staat van een nieuw, helder bewustzijn. Eventueel koppelen we in dezelfde sessie een verdieping in een coaching gesprek.

De coaching verloopt volgens de technieken van systeem therapeutische contextuele hulpverlening verweven met wijsheden en levensstijladvies uit de Oosterse .geneeskunde en filosofie. Hier kunnen ook verschillende werkvormen aan bod komen aangepast aan de leeftijd en leefwereld van de ontvanger. Naast een luisterend oor, krijg je ook nieuwe inzichten die je onmiddellijk in je leven kan toepassen.
Stel dat je in een situatie zit die je niet veranderen kan. Hierdoor blijft jouw probleem bestaan. Dan is het een kunst om anders te leren kijken naar jouw situatie. Ik begeleid jou met methodes tot het komen van vernieuwde inzichten die jouw probleem draaglijker maken. Hierdoor kan je de gebeurtenis/situatie een plaats geven in je leven en komt er terug weer ruimte voor ontspanning en plezier.

Aanvullend is er ook de mogelijkheid om te werken met Bach bloesems die je energetische ondersteunen in je dagelijks leven. “