Holistisch Herstelprogramma

 

In dit intensief traject ervaar je het naar gezondheid kijken in het licht van de Oosterse geneeskunst en levenswijsheid. Holistische geneeskunst stimuleert jou om op alle vlakken van je leven terug heel en in harmonie te zijn. Je leert vaardigheden ontwikkelen om gezondheid zo effectief mogelijk in te zetten in jouw dagelijks leven. Je bouwt je eigen persoonlijk gezondheidsplan uit, op maat van jouw herstelproces.

Hernieuwde levensvreugde

Uitzonderlijke herstellende kracht

Je hebt je gezondheid en je geluk terug in eigen handen

h

Gepersonaliseerd gezondheidsplan

Holistisch Herstelprogramma Kleine

In mijn persoonlijke ervaring bij mijn zoektocht van het genezen van kanker en terug in vertrouwen het leven durven aangaan is dit het meest essentiële geweest in mijn herstel. Gezondheid kent volgens mijn mening geen standaardbehandeling. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat jezelf terug heel maken gaat over het gebruiken van je eigen uniek potentie, dit op verschillende vlakken van je-Zelf, jouw diverse levensgebieden, de bijhorende rollen die je hierbij telkens opneemt, omgevingsfactoren en erfelijkheid. Daarom ook deze holistische geneeskunst: om werkelijk op alle vlakken van je leven terug heel te worden en in harmonie op elkaar af te stemmen. Deze weg kan je perfect evenwaardig laten verlopen naast jouw reguliere behandeling.

Voor wie is het bestemd

Het is voor personen die zich in een tijdelijke, langdurige kwetsbare situatie bevinden op lichamelijk of geestelijk vlak. Kwetsbare situaties kunnen zijn: personen gediagnostiseerd met een levensbedreigende aandoening zoals bijv. kanker, een leven in gezondheid en in vertrouwen na kanker willen opbouwen, periodes van verhoogde stressniveau’s bij o.a. chronische ziekte, burn-out of depressies contructief willen aanpakken.
Voor iedereen die niet meer aan de zijlijn wilt staan in hun behandeling, het aangediende slachtoffer-gevoel van zich af willen schudden, terug in zijn eigen kracht wilt gaan staan en zijn gezondheid in eigen handen wilt nemen!

Wat kan iemand van de behandeling verwachten

Je mag je verwachten aan een innerlijke reis via levensloopbegeleiding. Hier wordt het genezingsproces van binnenuit op gang wordt gebracht door te breken met overtuigingen en opvattingen die jouw niet langer meer dienen en het helen van levensgebieden die om heling vragen.

Verder verkrijg je inzichten over het grensgebied tussen lichaam en bewustzijn. Hier gaan we samen op zoek naar ver-ANTWOORD-delijkheid: in het ontstaan van gezondheidsproblemen, inzichten en het ontwikkelen van vaardigheden voor een gezond herstel.

Je lichaam is een schatkist waar het zelfherstellend vermogen ten vondeling is gelegd. Je leert de geheimen van energetische geneeskunst “trilling als medicijn” en hoe deze te beïnvloeden. Met open houding neem ik je mee in de wonder van het ultrafijn afgestelde intelligentie van je lichaam in samenwerking met de natuur en de universele levensenergie.

Daarnaast krijgt ook voeding de nodige aandacht, de bouwstof van ons lichaam dat onlosmakelijk verbonden is met ons emotioneel welbevinden. Je ontdekt welke voeding medicinaal kan werken specifiek voor jouw situatie.

Tenslotte krijg je een ruim scala van praktische oefeningen zoals yoga, meditatie en andere energetische oefeningen.

Dit intens traject verloopt in geborgen sfeer waar je helemaal jezelf mag zijn en kan uiten. Het lichaam heeft drie maanden nodig om veranderingen te integreren als een nieuw automatisch patroon. Vanaf dan zijn de resultaten ook duidelijk zichtbaar en voelbaar. Gedurende twaalf weken komen we één dag per week samen waarin ieder zijn eigen uniek gezondheidsplan uitwerkt en eigen maakt.

Resultaat na de behandeling

Na de zoektocht naar jouw unieke antwoorden op gezondheid heb jij een gepersonaliseerd gezondheidsplan op maat in handen. Jouw gezondheid is in een nieuw kader geplaatst. Je ervaart vernieuwde energie, een uitzonderlijke herstellende kracht en hernieuwde levensvreugde. Overleven wordt terug genieten. Dat voel je, dat merk je aan jezelf én aan jouw omgeving.

In de toekomst kan je jouw gepersonaliseerd gezondheidsplan zelf ten alle aanpassen waar nodig. Het groeit met je mee. Wanneer er zich een volgend levensvraagstuk aandient kan je je op een bewuste manier weerbaar maken bij emotionele overprikkeling. mentale, emotionele en fysieke klachten. Je hebt je gezondheid en je geluk terug in eigen handen.

De eerste stap op weg naar een gezond en gelukkig leven start altijd bij jezelf.