Sensi-kinderyoga biedt een combinatie van speelse yoga en mindfulness. Dit verweven met therapeutische oefeningen, vanuit de kindercoaching, voor sociaal emotionele ontwikkeling voor (hoog)sensitieve kinderen. We maken van sensitiviteit een mooie kracht die we samen in balans brengen. Jouw kind leert op zoek te gaan naar het pauzeknopje in zijn hoofd, ontwikkelt lichaamsbewustzijn, leert vertrouwen op zichzelf en de ander.
Hij/zij leert persoonlijke grenzen (h)erkennen alsook de valkuilen en kwaliteiten die behoren bij een sensitief aangeboren karaktereigenschap. Zo wordt gevoeligheid een kracht, waardoor je kind weerbaar in het leven kan staan om bewuste en passende keuzes te maken. Op deze manier trekken kinderen geluk aan. ”

Liever individueel, dan is kindershiatsu en -massage mogelijk iets voor je kind, dit al dan niet gecombineerd met een kindercoaching.

Tijdens kwetsbare situaties zoals bij ziekte, overlijden of echtscheiding is het ook zinvol om samen op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht tussen afstand en nabijheid. Dan kunnen de groepsbijeenkomstenzoals de ouder-kindyoga en de ouder-kind dagen/weekend een waardevolle bijdrage leveren om pijn te verzachten en ruimte te creëren voor ontspanning en plezier.