Werkwijze

Onze relatie is gebaseerd op vertrouwen en discretie!

Onze eerste afspraak bestaat uit enerzijds het intakegesprek en anderzijds een eerste sessie. Het intakegesprek is gewijd aan een uitgebreide anamnese. Dit is het verzamelen van gegevens van jouw voorgeschiedenis. Hierdoor krijg ik een zicht op jouw levens-, gezins-, voedings- en gezondheidssituatie en worden jouw verwachtingen afgestemd. Zo komen we tot een formule die het best bij jou past en waar jij het meeste baat bij hebt.

De eerste sessie, is bijvoorbeeld: een coaching, een combinatie van coaching en shiatsu of energetisch werk.

Kindermassage Resultaat
Voor kinderen en jongeren vraag ik aan de ouders om een intake-formulier in te vullen. Hier gaat het hier over zowel het kind als over de verwachtingen van de opvoeder. Het intake gesprek is in eerste instantie enkel met de opvoeder(s), zonder de aanwezigheid van het betrokken kind. De eerste sessie ontvang je als opvoeder ook een behandeling zodat je weet wat het kind kan ervaren tijdens zo een sessie en jijzelf ook terug in contact kan komen met jouw innerlijke wijsheid, -kracht en -rust.

In de loop van de sessies kunnnen we van het oorspronkelijke plan afwijken.

Het stellen van een diagnose rond fysieke, psychische of acute aandoeningen, laat ik over aan artsen of andere gekwalificeerde personen. In geval van een ernstige aandoening raad ik stellig een consult bij een dokter aan. Shiatsu kan een waardevolle aanvulling zijn bij een medische behandeling. Om u te verzekeren van professionele en kwaliteitsvolle behandelingen ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging van de Belgische Shiatsu Federatie.

Ik werk met termen uit de Oosterse geneeskunde zoals de Ki, elementen uit de vijf transformaties, meridianen, conditie, aangeboren constitutie, enz. Deze worden gehaald uit gesprekken tijdens de anamnese, uit observatie van gedragspatronen, uiterlijke kenmerken en uit de therapeutische aanrakingen tijdens de behandeling.

Vervolgafspraken worden gemaakt rekening houdend met de ernst en de aard van het probleem. Vaak zijn slechts enkele behandelingen nodig om de klachten onder controle te krijgen. Bij kleine levensvraagstukken en lichte klachten is na een vijftal sessies verandering duidelijk merkbaar. Voor het beste resultaat zijn maandelijkse onderhoudsbehandelingen aangewezen. 

Meridiaanpop

Duur

Shiatsu/massage

15 minuten voor baby’s en peuters tot 3 jaar
30 minuten voor kinderen tussen 4 en 7 jaar
60 minuten vanaf 8 jaar
12+ en volwassenen: 60 minuten of 90 minuten

Energetisch werk

60 minuten

Therapeutische shiatsu

90 minuten

Coaching

90 minuten

De eerste stap op weg naar een gezond en gelukkig leven start altijd bij jezelf.